Bed & Breakfast - Aarøs Perle

Ved ankomst afhentes nøglen hos Aarø´s Perle. 

Vi anviser jeres værelser.

Aflevering af nøgle samt afregning foregår også hos Aarø´s Perle.